664 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۱۷

پوشش تصویری همه زوایا در تمامی لحظات به شکلی که همه وقایع، افراد و حوادث و حاشیه ها را برای همیشه با کیفیت فوق العاده ضبط و نگهداری میکنید.

855 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۶

زندگی دوباره خاطرات خود با واقعیت مجازی

494 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۳/۲۲

خاطرات فرزندانمان را در مدرسه برای همیشه جاودانه کنیم.

فیلمبرداری 360 درجه