جشن ها و مراسم خود را جاودانه کنید. با تصویر برداری 360 درجه و با کیفیت فوق العاده (8k,4k) در هر لحظه، همه جهات را ضبط می کنید و بدینگونه همه وقایع را برای همیشه در اختیار دارید. 

جشن عروسی 360 درجه